Elewacje wentylowane i przemysłowe

  • 1
  • 2

Olsztyn-OBRAM

OBRAM to olsztyńska firma dostarczająca rozwiązania dla branży spożywczej, koncentrująca swoje działania w sektorze mleczarskim. Prace powierzone naszej firmie obejmowały m.in.:

  • demontaż elewacji blaszanej z 1976 roku;
  • montaż płyt warstwowych (1968m2);
  • montaż blachy na profilach na istniejącej elewacji hali z lat 1990tych (826m2);

Pomimo, że początkowo planowano wstrzymanie produkcji zakładu na czas montażu, to dzięki wysokim kwalifikacjom monterów i sprzyjającym warunkom atmosferycznym zatrzymanie produkcji nie było konieczne. Wszystkie roboty budowlano-montażowe były prowadzone bez zakłócania pracy zakładu.